Awaria urządzenia ?
Szukaj serwisu w Twoim mieście
Dodaj firmę
rejestruj za darmo
Wyszukaj Serwisu w Twoim mieście

Województwo

Miasto

Rodzaj sprzętu

Producent

Typ serwisu

Poleca: 75% osób
Firma: 

Media Serwis Centrum Serwisowe

Adres: 

70-360 Szczecin

Pocztowa 12

Pokaż kontakt
Informacja
Usługi
Komentarze i oceny
Jak dojechać
Kontakt z Serwisem

Dys­po­nu­jemy nowo­cze­sną apa­ra­turą lutow­ni­czą PCB, SMD, BGA reno­mo­wa­nej firmy PACE oraz przy­rzą­dami, które wraz z doświad­cze­niem i zaan­ga­żo­wa­niem naszych pra­cow­ni­ków umoż­li­wiają pro­fe­sjo­nalną dia­gnozę i pra­wi­dłową naprawę uszko­dzo­nego sprzętu elektronicznego.

Naszą dewizą jest przede wszyst­kim ZADO­WO­LE­NIE KLIENTA oraz SOLID­NOŚĆ wyko­ny­wa­nych prac co w efek­cie pozwala naszej fir­mie sku­tecz­nie kon­ku­ro­wać na rynku dzia­ła­ją­cych ser­wi­sów KONSOL.

Naszą zaletą jest to że większość prac wykonujmy od ręki.

 

Napra­wiamy sprzęt audio firmy:

SONY, PANA­SO­NIC, ONKYO, PHI­LIPS, SAM­SUNG, SHARP.

 

Ser­wi­su­jemy wyko­nu­jąc mię­dzy innymi:

 • Wymiana ekranu LCD
 • Naprawa pro­ble­mów z odczy­tem gier
 • Wymiana płyty głównej
 • Wymiana przy­ci­sków
 • Wymiana paneli przed­nich, tylnych
 • Wymiana dotyku

CZAS NAPRAWY USTERKI 24H.

SER­WIS NIE ZAJ­MUJE SIĘ PRZE­RA­BIANIEM KONSOL!

 

NINTENDO

Ofe­ru­jemy ser­wis i naprawy, a w tym mię­dzy innymi:

 • wymianę ele­men­tów kon­soli takich jak: wyświe­tlacze (góra, dół), obu­dowy, przyciski,
 • wymiana ekra­nów doty­ko­wych TOUCH SCREEN
 • naprawa łado­wa­nia
 • wymiana zawia­sów
 • wymiana gniazda karty– SLOT CARD

 

Ofe­ru­jemy ser­wis i naprawy, a w tym mię­dzy innymi:

 • wymianę ele­men­tów kon­soli takich jak: obu­dowy, przyciski,
 • naprawa zasi­la­nia
 • wymiana napędu DVD-ROM
 • wymiana gniazda karty– SLOT CARD
 • napra­wiamy kon­sole po BRICK’ach

CZAS NAPRAWY USTERKI 24H.

SER­WIS NIE ZAJ­MUJE SIĘ PRZE­RA­BIANIEM KONSOL! 


SERWIS — PLAYSTATION 3

Czysz­cze­nie toru i kali­bra­cja optyki Blu-ray

OBJAWY:
Po 15 minu­tach gra­nia kon­sola Ps3 prze­staje widzieć płyty.Wszystkie ele­menty optyczne nie tylko soczewka ale także zwier­cia­dła są pro­fe­sjo­nal­nie czysz­czone według stan­dar­dów IPC.
Pro­blemy z odczy­tem płyt Blu-Ray / CD / DVD / DVD+DL (BLU RAY)

Jedyna sku­teczna naprawa to wymiana uszko­dzo­nego lasera na nowy. W naszym ser­wise dostępne są WSZYST­KIE MODELE gło­wic BD.CZAS NAPRAWY – do 30 minut.
Pro­blemy z Wi-Fi / Ether­net OBJAWY:
Pro­blemy z połą­cze­niem lub syn­chro­ni­za­cja połą­cze­nia Ether­net, zry­wa­nie sygnału, brak iden­ty­fi­ka­cji punk­tów HOT SPOT.W naszym ser­wi­sie dostępne są WSZYST­KIE MODELE gło­wic WI-FI/ETHERNET
CZAS NAPRAWY – do 20 minut

Pro­blemy z płyta główną (m.in. YLOD) OBJAWY:Po naci­śnię­ciu przy­ci­sku Power kon­sola na chwile mignie żół­tym świa­teł­kiem i się wyłą­czy (mru­ga­jąc czer­wo­nym świa­teł­kiem). Przy­czyną uszko­dze­nia kon­soli jest pro­blem z płytą główną.CZAS NAPRAWY – 2 Godziny
Pro­blemy z wyświe­tla­niem obrazu
OBJAWY:

Przy­ci­na­jący sie obraz – frezy na ekra­nie, znie­kształ­ce­nia obrazu.
CZAS NAPRAWY – 2 Godziny

Pro­blemy z dys­kiem twar­dym i opro­gra­mo­wa­niem.
CZAS NAPRAWY – 1 Godzina

Pro­blemy z dźwię­kiem / wej­sciem optycznym

Pro­blemy z por­tami padów / USB

Pro­blemy z syn­chro­ni­za­cja padów

Pro­blemy z wej­sciem na karty pamięci

Pro­blemy z zasilaczem

SERWIS — XBOX 360

Ser­wi­su­jemy wyko­nu­jąc mię­dzy innymi:

Naj­sku­tecz­niej­sze metody tuningu chło­dze­nia konsoli
Naprawa uste­rek takich jak 1,2 lub 3 czer­wone diody
Naprawa pro­ble­mów z odczy­tem płyt DVD
Naprawa mecha­ni­zmu napędu
Błędy gene­ro­wane przez płytę główną
Naprawa GPU i CPU (REBAL­LING lub REFLOW)
Czysz­cze­nie i konserwacja

SERWIS — PLAYSTATION 2


naprawy i pro­gra­mo­wa­nie kon­soli zwią­zane z wymianą gło­wic lase­ro­wych na inny typ: HD7=>KHS400C , KHS400C=>HD7
naprawy optyki w kon­so­lach obej­mu­jące: czysz­cze­nie optyki i mecha­niki, wymiana cewek, lase­rów i ukła­dów sca­lo­nych LA6508, BA5810, BA5815, RS2004, RS2005,RS2006 odpo­wie­dzial­nych za ste­ro­wa­nie laserem.
naprawy i wymiana ele­men­tów uszko­dzo­nych mecha­nicz­nie np.: tacka na płyty, wszel­kich taśm połą­cze­nio­wych, port padów i kart, mecha­nizm DVD ROM, wen­ty­la­tor itp


SERWIS — SONY PSP

Ofe­ru­jemy ser­wis i naprawy, a w tym mię­dzy innymi:

wymianę ele­men­tów kon­soli takich jak: LCD, obu­dowy, przyciski,
naprawa zasi­la­nia
wymiana napędu UMD
wymiana gniazda karty– SLOT CARD
napra­wiamy kon­sole po BRICK’ach

SERWIS — XBOX LEGACY

xlegacylogo_s
Wyko­nu­jemy:

wymiana napę­dów DVD-ROM
wymiana optyki
naprawy i wymiana ele­men­tów uszko­dzo­nych mecha­nicz­nie np.: tacka na płyty, wszel­kich taśm połą­cze­nio­wych, port padów i kart, , wen­ty­la­tor itp.

 


Specializacje punktu serwisowego:

[ Pogwarancyjna naprawa Kina domowe Szczecin ], [ Pogwarancyjna naprawa Konsole do gier Szczecin ], [ Pogwarancyjna naprawa Laptopy, Netbooki Szczecin ], [ Pogwarancyjna naprawa Tablety, E-booki Szczecin ],

Serwis pogwarancyjny Szczecin
Media Serwis Centrum Serwisowe

Serwis gwarancyjny Szczecin
Media Serwis Centrum Serwisowe

Usługi powiązane z naprawą sprzętu

Kina domowe :
-

Denon


-

Panasonic


-

Philips


-

Pioneer


-

SonyKonsole do gier :
-

Microsoft XBOX


-

Nintendo


-

Sony PlayStation


-

Inne / PozostałeLaptopy, Netbooki :
-

Acer


-

Apple


-

Asus


-

Dell


-

Fujitsu Siemens


-

Gateway


-

HP, Compaq


-

Lenovo, IBM


-

MSI


-

Packard Bell


-

Samsung


-

Sony


-

Toshiba


-

Inne / PozostałeTablety, E-booki :
-

Acer


-

Apple


-

Overmax


-

Prestigio


-

Samsung


-

SonyFirma nie realizuje napraw gwarancyjnych

Serwis naprawa kina domowego Szczecin :


Naprawa, serwis i wymiana: zasilacza, wzmacniacza mocy, przedwzmacniacza i układów kontrolnych, zwrotnicy, końcówki mocy, pokręteł, układów zasilania, wyświetlaczy LCD, bezpiecznika, rezystora, tranzystora, lampy, potencjometru. Urządzenia: amplituner, wzmacniacz mocy, kolumny, głośniki, DVD, Blu-Ray. Problemy: nie włącza się, nie gra jedna kolumna, trzaski lub cicho gra.


Serwis naprawa konsoli do gier Szczecin :


Wymiana i naprawa napędów DVD, blu-ray oraz flash, zasilaczy, czerwonej / żółtej diody, laseru, kontrolerów, padów, ps move, kinect, gniazd HDMI i USB, płyt głównych, 1 Czerwona Dioda E6x, Rod 3 Czerwone Diody E7x REFLOW, Rod 3 Czerwone Diody E7x Reballing , REFLOW, Reballing układu BGA. Konserwacja, czyszczenie konsoli - wiatraka i układu chłodzenia, wymiana pasty termoprzewodzącej, montaż dodatkowego chłodzenia, regeneracja płyt, czyszczenie wymiana pasty pod procesorami, czyszczenie po zalaniu, przywracanie systemu, upgrade / downgrade systemu. Naprawa usterek: na ekranie pojawiają się artefakty, napęd nie czyta płyt DVD lub czyta bardzo długo, nie uruchamia się konsola, pojawia się błąd na ekranie, świecą się trzy czerwone diody, konsola uruchamia się i jest dźwięk ale nie ma obrazu, brak połączenia padów z konsolą, przegrzewanie konsoli, nie startuje lub zawiesza się. Konsola włącza się wraz z błędami E64, E65, E71, E73, E74, E79.


Serwis naprawa laptopów, netbooków Szczecin :


Naprawa , wymiana i montaż uszkodzonych podzespołów: matryc LCD/ LED i inwerterów, świetlówek wyświetlacza, klawiatur, dysków twardych, pamięci, układów graficznych - reballing BGA, obudów i zawiasów laptopa, gniazda zasilania, napędów czytników optycznych CD / DVD / Blu-ray, płyt głównych po zalaniu, baterii, kart WiFi, gniazd słuchawkowych, gniazd USB, wymiana wtyczek, układu zasilania i sterowania, gniazd procesora, gniazd pamięci. Czyszczenie wnętrza i układu chłodzenia z wymianą materiałów termoprzewodzących - wymiana past i termopadów oraz czyszczenie radiatora i wiatraka. Pomoc przy instalacji i konfiguracji połączenia z internetem, dostępu do internetu, bezprzewodowego Internetu, sieci WiFi. Odzyskiwanie danych z: skasowanych plików, partycji z uszkodzonych dysków twardych, dysków SSD, pamięci przenośnych pendrive, uszkodzonych kart pamięci, urządzeń z wbudowaną pamięcią Flash oraz innych nośników, wszelkich innych nośników pamięci. Aktualizacja oprogramowania, czyszczenie rejestrów systemowych, defragmentacja dysku, tworzenie kopii bezpieczeństwa, odzyskanie hasła. Instalacja i konfiguracja: sprzętu sieciowego, sterowników- driverów, systemu operacyjnego, urządzeń peryferyjnych, printserwerów, kamer IP, oprogramowania, połączenia internetowego, routera, skrzynek email, sieci LAN i WIFI , serwera, bezprzewodowego Internetu. Odwirusowanie czyli usuwanie wirusów, trojanów, robaków. Modernizacja notebooków - wymiana procesorów, rozbudowa pamięci. Usterki: brak obrazu na monitorze, nie wykrywa urządzeń USB, problemy z siecią Lan i WiFi, blue screen, głośny wentylator, wymiana podzespołów i modernizacja, nie uruchamia się laptop, wgranie i aktualizacja Biosu, diagnoza laptopa, przegrzewanie laptopa, pęknięta matryca, buczący wiatrak, ciemny obraz, nie włącza się, uszkodzone zawiasy, pęknięta obudowa, laptop po burzy lub zalany, paski na ekranie.


Serwis naprawa tabletów, e-booków Szczecin :


Naprawa, serwis i wymiana: wyświetlaczy LCD, głośników, obudów, przycisków, gniazda karty sim i pamięci, wymiana dotyku (digitizera), mikrofonu, buzzera, gniazda ładowania oraz słuchawek, zasilacza i ładowarki, płyty głównej, taśm, złącz USB oraz miniUSB i microUSB , szyby. Problemy: aktualizacja oprogramowania, zmiana języków menu, naprawa po zalaniu lub upadku.

Opinie użytkownków
Wpisz adres z którego jedziesz: (Miasto, ulica nr domu)
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej
Zamknij komunikat
facebook
google+
Poleć znajomym stronę serwisko.pl