Awaria urządzenia ?
Szukaj serwisu w Twoim mieście
Dodaj firmę
rejestruj za darmo
Wyszukaj Serwisu w Twoim mieście

Województwo

Miasto

Rodzaj sprzętu

Producent

Typ serwisu

Regulamin portalu Serwisko

Regulamin portalu serwisko.pl 

I. Definicje

serwisko.pl – jest to darmowa platforma internetowa oferująca firmom zajmującym się naprawą sprzętu elektronicznego zamieszczanie darmowych wpisów (informacji o sobie i swojej działalności gospodarczej) w postaci opisów i zdjęć.

Profil – strona internetowa firmy opublikowana na stronach portalu.

Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie wpisu firmy na portalu serwisko.pl.

Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący w serwisie serwisko.pl od dnia jego opublikowania tj. 01.08.2013.

II. Dane osobowe

 1. Udostępnienie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej jest możliwe wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie serwisko.pl. 
 2. Firmy, które w formularzu rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Platformy Internetowej przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (Ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami).
 3. Firma, może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych Platformy Internetowej tj. admin@serwisko.pl.
 4. Profil firmowy widoczny jest na portalu serwisko.pl do momentu jego usunięcia przez administartora portalu po uprzednim wysłaniu przez jego właściciela stosownej informacji o której mowa w pkt. 3 do administratora serwisu z adresu email podanego podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym.
 5. Podszywanie się pod inne osoby i firmy traktowane będzie, jako próby oszustwa i w każdym przypadku zgłaszane organom ścigania.
 6. Podstawowe dane o firmie mogą być zmieniane, uzupełniane i rozbudowywane przez właściciela profilu, bądź też administratora serwisu.

III. Prawa i obowiązki

 1. Firma oświadcza, że zakładając profil zapoznała się, akceptuje i będzie przestrzegała Regulamin działania portalu serwisko.pl.
 2. Właściciel profilu oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w swoim profilu.
 3. Właściciel profilu zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Właściciel profilu zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), oświadcza, żę treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza praw chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich.
 5. Właściciel profilu oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 6. Zespół serwisko.pl zastrzega sobie prawo do usuwania bez wcześniejszego powiadomienia właściciela profilu wpisów, które w sposób rażący naruszają interesy pozostałych użytkowników korzystających z usług portalu serwisko.pl oraz do usuwania wpisów noszących znamiona fikcyjnych.

IV. Rezygnacja z serwisko.pl

 1. Właścicielowi profilu przysługuje prawo rezygnacji z emisji profilu na platformie serwisko.pl. W tym celu właściciel profilu zobowiązany jest wysłać na adres admin@serwisko.pl oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usług serwisko.pl z adresu email podanego podczas rejestracji.
 2. Z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji serwisko.pl zobowiązane jest do usunięcia profilu firmy, której oświadczenie otrzymało.

V. Opłaty, reklamy, reklamacje

 1. Wyszukiwarka www.serwisko.pl jest ogólnopolska i ma charakter bezpłatny.
 2. Rejestracja profilu firmy jest bezpłatna, firma zarejestrowana nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem oraz utrzymaniem jej profilu na serwerach serwisko.pl.  
 3. Korzystanie z portalu przez firmy zarejestrowane oraz dla innych użytkowników korzystających z usług serwisko.pl jest bezpłatne.
 4. Płatne są jedynie usługi związane z dodatkową dobrowolną promocją profilu firmy na wyszukiwarce serwisko.pl.
 5. Wykaz oraz cennik za usługi płatne dostępny jest po zalogowaniu do panelu użytkownika, w zakładce "Promuj Swój serwis", oraz w zakładce Cennik na stronie serwisko.pl.
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisko.pl, właściciel profilu ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej. W tym celu musi wysłać pismo z reklamacją na adres biuro@serwisko.pl w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, serwisko.pl ma 7 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia na odpowiedź, która zostanie przesłana na adres email, z którego została zgłoszona procedura reklamacyjna.
 7. Właściciel profilu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez serwisko.pl wszystkich stron portalu serwisko.pl – również stron, na których znajdą się informacje o Firmie i jego wpisy do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie do nich form reklamowych.
 8. Właściciel profilu wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail informacji handlowych od serwisko.pl dotyczących działania portalu.
 9. Powierzchnia reklamowa w serwisie serwisko.pl jest wyłączną własnością administratora portalu. Firma zarejestrowana nie może bez uzyskania uprzedniej zgody serwisko.pl umieszczać reklam na stronach serwisu.

VI. Udostępnianie 

 1. serwisko.pl ma prawo według własnego uznania bezzwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) wpisy w reakcji na: 
  • łamanie zasad etyki lub zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  • działanie na szkodę serwisko.pl, w szczególności poprzez podważanie dobrego imienia serwisko.pl.

VII. Postanowienia końcowe

 1. serwisko.pl zobowiązuję się, iż, nigdy nie będzie wprowadzać opłat związanych z rejestracją/posiadaniem/utrzymaniem profilu w wyszukiwarce serwisko.pl.
 2. serwisko.pl ma prawo do dokonywania przerw w działaniu portalu.
 3. serwisko.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie można było w  zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą akceptacji go przez użytkownika portalu serwisko.pl.

 

Firma AwLine z siedzibą w Wieluniu, ul. Wróblewskiego 7, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wieluń pod numerem 8007; NIP 8321176296 udostępnia stronę internetową pod nazwą serwisko.pl, na warunkach określonych w tym Regulaminie. 


AwLine świadczy usługi drogą elektroniczną, a jej działalność w tym zakresie jest regulowana w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej
Zamknij komunikat
facebook
google+
Poleć znajomym stronę serwisko.pl